Prioritera barnens hälsa med Aktivitetskonceptet

Schemalagda aktiviteter främjar rörelseglädje och hälsosam livsstil för förskolebarn. 

Aktivitetskonceptet vill prioritera barnens hälsa och gemenskap

Aktivitetskonceptet är utformat för förskolor som vill prioritera barnens hälsa och gemenskap genom schemalagda inomhus- och utomhusaktiviteter med tydliga mål. Det främjar rörelseglädje och ett intresse för idrott, vilket ökar chansen till fortsatt idrottande senare i livet.

Vad erbjuder konceptet

Konceptet erbjuder åldersanpassade scheman, instruktionsfilmer och en kostplan för att stödja en hälsosam livsstil.

I konceptet ingår:

  • Multiarena
  • Aktivitetsvagn
  • En manual och utbildning för pedagoger
  • Certifiering för att använda konceptet.

Konceptet kan nyttjas till sin helhet eller som valda delar. Målet är att överträffa läroplanens krav genom extra fokus på fysisk aktivitet och motorisk utveckling.

Därför behövs AK – filosifin

Aktivitetskonceptet behövs för att alla barn ska få möjligheten till fysisk aktivitet. Enligt rekommendationer från elevhälsoportalen behöver förskolor bättre skolgårdar för att främja barnens fysiska aktivitet. Skolgårdarna behöver öka tillgången till lekutrustning som stimulerar fysisk aktivitet. 
 
Målet är att överträffa läroplanens krav. 
Genom extra fokus på fysisk aktivitet och motorisk utveckling. Det behövs platser där barnen kan hoppa, balansera och klättra. Idag har förskolorna begränsat material som inspirerar barnen till rörelse. Planerad fysisk aktivitet i förskolan har visat sig vara effektivt, vilket ökar både motoriken, kroppsmedvetenheten och fokus. 

Fysisk aktivitet, glädje och intresse, stimulerande miljö

Med Aktivitetskonceptet får barnen erfarenheter av:

  • Sporter och aktiviteter
  • Barnen uppnår en rekommenderad mängd rörelse per dag vilket leder till god fysisk och mental hälsa
  • Lättare koncentration och inlärning
  • Varje barn får kunskap och färdigheter inom vanliga sporter
  • Förbättrar deras motorik och självförtroende på skolgården

 

Aktiviteteskonceptet skapar goda vanor

Hos barnen för en fortsatt hälsosam livsstil som i sin tur leder till högre livskvalitet. På sikt leder Aktivitetskonceptet till en förbättrad folkhälsa och sänkta samhällskostnader kopplade till ohälsa. Fysisk aktivitet som startar redan på förskolan har många positiva effekter som starkare skelett, ökad endorfinproduktion, bättre immunförsvar, ökad muskelstyrka, bättre energibalans och bättre kondition.

Hållbarhet – för barnen, samhället och planeten

Barnen

Aktivitetskonceptet fungerar som en vägledare för barnen, stödjer och uppmuntrar dem att utveckla sina fysiska förmågor samtidigt som det bygger upp deras självkänsla och självförtroende. Genom att erbjuda olika aktiviteter och positiv feedback skapas en miljö där barnen känner sig motiverade och kapabla att nå sin fulla potential både fysiskt och mentalt.

Samhället

Aktivitetskonceptet främjar ett mer hållbart samhälle då fysisk aktivitet kan minska risken för fysisk och psykisk ohälsa. Under 2023 kostade sjukskrivningarna i Sverige 71 miljarder kronor, där sjuknotan för fysisk ohälsa var 33 miljarder och för psykisk ohälsa 38 miljarder. Genom att ge barn möjligheten till idrott i förskoleåren kan det ge långsiktiga besparingar för samhället.

Förebyggande åtgärder som främjar fysisk aktivitet hos barn resulterar i minskade vårdkostnader och ökad arbetsproduktivitet. Hälsosamma och aktiva barn presterar bättre i skolan, vilket leder till att de blir mer produktiva vuxna, vilket i sin tur bidrar till ekonomisk tillväxt och minskat beroende av ekonomiskt stöd från samhället.

Planeten

Multiarenorna är byggda av återvunnet material för en mer hållbar förskolemiljö. Färgerna som används är fria från gifter och kemikalier som kan skada barn och miljö.

Kontakta oss

Vi på Aktivitetskonceptet är här för att hjälpa dig att ge barnen den bästa starten i livet genom rörelseglädje och fysisk aktivitet. Vill du veta mer om vårt koncept och hur vi kan anpassa det till just din förskola? Kontakta oss gärna! Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig att skapa en aktiv och hälsosam framtid för barnen!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå