Aktivitetskonceptets viktiga komponenter och utbildning

Multiarenor, aktivitetsvagn, app, utbildning och certifiering för förskolor 

Våra multiarenor 

Helt byggda av återvunnet material för en mer hållbar förskolemiljö. Färgerna som används är fria från gifter och kemikalier som kan skada barn och miljö. Det finns tre storlekar av multiarenorna för att passa olika behov och utrymmen. Dessa arenor ger barnen möjligheten att utföra en mängd olika fysiska aktiviteter som främjar motorisk utveckling, samarbete och rörelseglädje. 

Arena A1

Är i storlek 40 x 20 meter, idealisk för stora grupper och omfattande aktiviteter.​

Arena A2

Är i storlek 25 x 12 meter, lämplig för medelstora grupper och varierade rörelseaktiviteter.

Arena A3

Är i storlek 12 x 10 meter, perfekt för mindre grupper eller miljöer med begränsat utrymme.

Aktivitetsvagnen

Vagnen används inomhus för stimulerande aktiviteter på diverse avdelningar och främjar rörelseglädje och gemenskap. Den är också tillverkad av återvunnet material och målad med giftfria färger för att skydda både barn och miljö. Aktivitetsvagnen innehåller utrustning och material för olika typer av fysiska övningar och lekar som kan anpassas efter barnens ålder och behov.

Appen

Applikationen innehåller all nödvändig information för att Aktivitetskonceptet ska kunna nyttjas till fullo. Här finns detaljerade beskrivningar av konceptets beståndsdelar och instruktionsfilmer som visar hur aktiviteterna ska genomföras. Appen uppdateras löpande med nya filmer och instruktioner för att säkerställa att pedagogerna alltid har tillgång till aktuellt material och nya idéer för aktiviteter.

Utbildning

Aktivitetskonceptet utbildar personalen på förskolor i hur man använder konceptet i utbildningen. Utbildningen innefattar hantering av inne- och uteaktiviteter som utförs varje dag. Instruktioner för användning av paddan och filmerna ingår i utbildningen. En pedagog per avdelning utbildas djupgående för att kunna hjälpa resterande pedagoger. Barnen får prova på olika idrotter för att väcka intresse och glädje för idrott. Instruktionsfilmer för enskilda idrotter säkerställer korrekt utförande och undervisning. Ny personal får rätt utbildning för att förstå konceptet.

Certifiering

Inför implementeringen av Aktivitetskonceptet genomförs en utbildning med förskolans personal. Utbildningen syftar till att alla som berörs av konceptet ska ha en grundläggande förståelse för vikten av fysisk aktivitet och förstå hur konceptet är uppbyggt och används. Efter genomförd utbildning certifieras förskolan och har rätt att använda Aktivitetskonceptets varumärke.

Kontakta oss för mer information

Tillsammans skapar dessa komponenter en helhetslösning som främjar barns hälsa, motoriska utveckling och rörelseglädje, samtidigt som de bidrar till en mer hållbar framtid. Så vill du vara med och ge våra barn en aktiv och hälsosam start i livet, kontakta oss, vi ser fram emot att höra av dig.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå