Förskolor som ger barnen en aktiv och hälsosam start!

Känner du att barn behöver aktivera sig mer? Vi skapar rörelseglädje! Vi hjälper förskolor att integrera mer fysisk aktivitet och rörelse i barnens vardag.

En aktiv livsstil främjar inte bara fysisk hälsa, utan bidrar till barnens kognitiva utveckling, sociala färdigheter och emotionella välbefinnande.

Utomhus- och inomhusaktiviteter som skapar rörelseglädje

Vi på Aktivitetskonceptet brinner för att främja barnens hälsa och gemenskap genom schemalagda inomhus- och utomhusaktiviteter som skapar rörelseglädje och ett livslångt intresse för idrott. Vårt koncept är utformat för förskolor som vill ge barnen de bästa förutsättningarna för en aktiv och hälsosam start i livet.

Om Aktivitetskonceptet

Aktivitetskonceptet erbjuder ett omfattande program som inkluderar åldersanpassade scheman, instruktionsfilmer, och en kostplan som stödjer en hälsosam livsstil. Genom att använda vår multiarena, aktivitetsvagn, manual och utbildning för pedagoger, kan förskolor överträffa läroplanens krav och fokusera på fysisk aktivitet och motorisk utveckling.

Våra Delar

Aktivitetskonceptet består av flera komponenter som samverkar för att skapa en stimulerande och hälsosam miljö för barnen:

Multiarenor

Tre olika storlekar för varierad användning.

Aktivitetsvagn

För stimulerande inomhusaktiviteter.

Appen

All information och instruktionsfilmer för konceptet.

Utbildning

Vi utbildar personalen för att säkerställa korrekt användning av konceptet.

Certifiering

Efter utbildning certifieras förskolan för att använda vårt varumärke.

Hållbarhet

Vi tänker på framtiden. Våra multiarenor är byggda av återvunnet material och målade med giftfria färger för att skydda både barn och miljö.

För Kommuner och Förskolor

Aktivitetskonceptet är en investering i framtiden. Genom att främja fysisk aktivitet från tidig ålder kan vi bidra till förbättrad folkhälsa och minskade samhällskostnader. Förskolor får bättre utbildad personal och tydligare direktiv för aktiviteter. Föräldrar kan känna trygghet i att deras barn får en aktiv och hälsosam vardag.

För Kommuner

Hur Aktivitetskonceptet kan förbättra folkhälsan och minska kostnader.

Aktivitetskonceptet är fördelaktigt för kommuner att investera i då det bidrar till en förbättrad folkhälsa vilket i sin tur leder till lägre kostnader och högre intäkter för både kommunen och samhället.

För Förskolor

Fördelar med Aktivitetskonceptet i den dagliga verksamheten.

Fördelarna med Aktivitetskonceptet på förskolor är att rektorer får bättre utbildad personal, ett högre engagemang hos personalen och det underlättar rekrytering av nya pedagoger. Aktivitetskonceptet skapar tydligare direktiv till pedagogerna där de får tillgång till verktyg för olika aktiviteter. Fördelen med Aktivitetskonceptet blir också att det skapar en bättre och trevligare arbetsmiljö för pedagogerna.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om Aktivitetskonceptet och hur vi kan hjälpa din förskola att ge barnen en aktiv och hälsosam start i livet? Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig skapa en inspirerande och hälsosam miljö för barnen. Tillsammans kan vi bidra till att främja rörelseglädje och gemenskap, samtidigt som vi investerar i en hållbar framtid för våra barn.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå